De paaz van het Antonius Ziekenhuis is bezig met een doorstart. Hierdoor zal ik tot december werkzaam zijn om deze doorstart te ondersteunen.

Begonnen bij de PAAZ Sneek.

De PAAZ van het Antonius Ziekenhuis is bezig met een doorstart. Tot januari zal ik deze doorstart ondersteunen.

Meer verhalen